Domov Organizacija Dogodki in povezave Pridruži se Klubi ženskih forumov Galerija fotografij Priporočamo
Ženski forum socialnih demokratov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Socialni demokrati
FaceBook - pridruži se

Ženski forum Oplotnica

 

8.MAREC MEDNARODNI DAN ŽENSK 2017

V SOBOTO,11.3.2017 je bila v polni dvorani kulturnega doma v Oplotnici prireditev ob Mednarodnem dnevu žensk, v organizaciji Ženskega foruma SD Oplotnica.

Slavnostna govornica je bila poslanka v DZ mag.Bojana Muršič,
po izbranem in aktualiziranem kulturnem programu z gledališko predstavo, je sledilo druženje ob lokalnih dobrotah.
8.MAREC MEDNARODNI DAN ŽENSK 2016


V SOBOTO,5.3.2016 je bila v polni dvorani kulturnega doma v Oplotnici prireditev ob Mednarodnem dnevu žensk, v organizaciji Ženskega foruma SD Oplotnica.

Slavnostna govornica je bila evropska poslanka mag.Tanja Fajon, v izbranem in aktualiziranem kulturnem programu so se predstavile tudi učenke Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica s premierno gledališko predstavo.

Po prireditvi je sledilo druženje ob lokalnih dobrotah.

VRT2


Praznični 8. marec v Oplotnici

Letošnja prireditev ob 8. marcu je potekala prav na sam praznik. Organizatorke, članice Kluba ženskega foruma v Oplotnici, smo bile zadovoljne ob pogledu na skoraj polno dvorano.

Prireditev ob 8. marcu je pri nas tradicionalna. Vsa leta na prireditvah spregovorijo ženske govornice, ki s svojim znanjem, ugledom, predvsem pa s prepričanjem smelo spregovorijo o t.i. »ženskih temah » včeraj in danes. Tako smo v preteklosti gostile več članic Ženskega foruma socialnih demokratov.

V minulem letu nas je nagovorila naša draga znanka, s katero smo vrsto let sodelovale na področju ekologije, dr. Marinka Vovk.

Slika 1: dr. Marinka Vovk- slavnostna govornica 8. marca 2012 na odru v Oplotnici

Letos pa je navdušila vse prisotne govornica, ki izhaja iz prosvetarskih vrst, dekanja Fakultete za matematiko in naravoslovje Univerze v Mariboru, prof.dr. Nataša Vavpotič.
Bila je kratka, a jasna- praznik – 8. marec, mora ostati. Spremenile so se oblike nasilja in izkoriščanja nad ženskami - tako v svetu kot doma in niso odpravljeni vsi vzroki, zaradi katerih so se ženske odločile za boj, za enakost med spoloma. Poudarila je, da je osveščenost temelj boja proti krivicam, ki se ženskam dogajajo. Spregovorila je o mladih ženskah raziskovalkah, ki si tudi pri nas utirajo pot na področje, ki je bilo dolgo moška domena. Pri vsej optimistični naravnanosti je zaskrbljena ob dogajanjih v šolstvu, iz katerega izhaja. Sama pa je zgled uspešne mlade ženske, ki ji uspeva poklicna kariera kot tudi njeno poslanstvo mame in partnerke. Skratka, bilo ji je zanimivo prisluhniti na odru in kasneje v neformalnem klepetu.


Slika 2: Letos nas je z žarom in optimizmom nagovorila prof. dr. Nataša Vavpotič.

Prireditev smo obogatile z utrinkom iz domoznanstva; poiskale smo zgodbe naših babic in mam, ki jim je cezlaški kamnolom nad Oplotnico krojil življenje. Bile so to junakinje polpreteklosti, ki so se z naravo spopadale za njene dobrine. Pripovedi in dragocene slike iz 2. polovice 20. stoletja so pričale o ženskah, ki so z ramo ob rami z moškimi sodelavci izdelovale granitne kocke in jih transportirale. Ob njihovih spominih začutiš globoko spoštovanje, še posebej, če ob tem pomisliš, da je kamnolom v Cezlaku odločal o življenju številnih delavskih družin, ki so se naselile v samem Cezlaku in niže ob Oplotniščici. Kruh je dajal tudi družinam v vseh okoliških vaseh. Kolikšna je bila teža ženske odgovornosti za družino, najbrž ni potrebno poudarjati.
Slika3: Junakinje polpreteklosti v Cezlaku nad Oplotnico, leta 1946

Pri kulturnem programu redno sodelujejo tudi učenci OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica. Naše sodelovanje je primer plodnega sodelovanja in medgeneracijskega povezovanja. Članice kluba si lahko le želimo, da tako tudi ostane. Učenci so nas z ekološko mladinsko igro razvedrili in opozorili na Zemljo.Slika4: Učenci v igri s pomembnimi sporočili

Ker je 8. marec praznik, brez lepe pesmi ne gre. Korona, domači pevci, kvartet ubranih glasov, nam je zapel nekaj narodnih in priredb . Bilo je lepo in slovesno.
Slika5: Domači fantje, kvartet Korona

Vsekakor moram povedati, da se članice našega kluba lahko obrnemo po
pomoč, pa naj si bo pri pripravi prireditve ob dnevu žensk, ali pri drugih dejavnostih, tudi na župana občine. Zahvala pa gre tudi vsem, ki so nas materialno podprli.


V Oplotnici, 20. 3. 2013 Maja ValenčakŽenski forum Oplotnica se imenuje enostavno ŽENSKI FORUM Oplotnica, ker delujejo v njem tudi članice Desus-a. Organizirane smo v okviru kluba. Vodja ŽF v Oplotnici je Zinka Leskovar. Pošta prihaja na njen naslov; Zlogona Gora 4 , 2317 Oplotnica. Deluje v zahtevah po ustreznejši socialni politiki, predvsem otroškega varstva, pomoči starejšim, ustvarjanju pogojev za boljši položaj otrok in ob volitvah. ŽF v Oplotnici deluje že 14 let. V skupini nas je 16.

oplotnicaZačele smo z ekologijo in se s svojim delovanjem usmerile na izobraževanje in informiranje okolice v zvezi z ločevanjem odpadkov, zbiranjem nevarnih odpadkov iz gospodinjstva. Pri delu smo se povezale z EKO podjetjem iz Slovenskih Konjic in aktivno sodelovale z dr. Marinko Vovk zapored 12 let. Le- ta je sodelovala tudi pri izobraževanju (predavanje), ki smo ga pripravile za občane. Pri delovanju v zvezi z ekologijo smo aktivno sodelovale z OŠ Oplotnica, ki si je s svojim delovanjem prislužila naziv ekošola. Zaradi spremenjenih pogojev in potreb smo pri ekologiji ostale pri osveščanju občanov, konkretne zbiralne akcije niso več potrebne. Občina Oplotnica je postala vzorčni primer občine v načinu in količini zbranih odpadkov..
Slika - zbiranje nevarnih odpadkov (skrajno desno predsednica ŽF Oplotnica Zinka Leskovar)

V minulih letih je bila naša dejavnost usmerjena tudi v izobraževanje v zvezi z zdravim načinom življenja, predvsem pri starejši populaciji. Povabile smo zdravnice ali medicinsko sestro, psihologinjo, ki so prisotne seznanjale s prepoznavanjem bolezni ali, kako se obvarovati pred določenimi boleznimi oziroma simptomi. Namen je bil pomagati, ozavestiti, vplivati na življenje ljudi v domačem kraju.
ŽF je 3 leta organiziral odmevno delavnico ročnih del, ki ni pomenila le izdelovanje prtičkov, temveč je bila uspešna tudi v povezovalnem smislu. Izdelke je bilo možno videti ob razstavah ob ženskem prazniku. Mentorica je bila znana oplotniška pedagoška delavka in likovna ustvarjalka Jelka Višnar.
Na področju rekreacije je ŽF organiziral več plesnih tečajev za odrasle, ki še vedno potekajo (lani celo 2 skupini). Namen je večplasten; druženje, sprostitev, poglabljanje partnerskih odnosov, vzbuditi zanimanje za ples… V Oplotnici »plešemo« že 14 let.

Opl5V poletnih počitnicah je že 3 leta zapored v sodelovanju s turističnim društvom Oplotnica ŽF organiziral otroške počitniške delavnice z naslovom: Počitniški četrtkovi podvigi, zadnje leto pa Četrtkova počitniška potepanja. Animatorji so strokovnjaki na svojih področjih. Najbolj obiskane so bile delavnice: Potepanje s kolesi, Zadeni tarčo in Veselo naokoli po skriti zaklad.

Slika - Otroci in članice ženskega foruma ter turističnega društva so pekli pizzo.


oplotnica 2Najpomembnejša naloga pa je vsakoletna prireditev ob 8. marcu. Namenjena je vsem ljudem dobre volje v kraju. Vsakič povabimo znano »govornico« iz javnega ali političnega življenja, sledi običajno dramska predstava; povabimo amatersko skupino, sledi druženje, za kar se moramo zahvaliti sponzorjem.Obiskale so nas: Majda Potrata, Andreja Rihter, Danica Simšič, Vika Potočnik, Vlasta Nussdorfer, Ljubica Zgonec Zorko, Vesna Godina, Štefka Kučan, Sonja Lokar, Angelca Murko Pleša. Nagovorili pa so nas tudi 3 moški, 2 iz domače sredine: mag. Damjan Kvas, univ.dipl. in Roman Habjanič, ing. ter prof. Srečko Steinbacher.
Štefka Kučan na obisku v Oplotnici 11.3.2011

Ženski forum, predvsem del, ki smo članice SD, se odzivamo tudi na volitve in aktivno sodelujemo pri kadrovanju oziroma nastopamo na listah. Žal se je v Oplotnici ta mandat število žensk v občinskem svetu zmanjšal (nekaj nas deluje v komisijah).
Sicer članice ŽF delujemo tudi v organizacijah in društvih v kraju (TD, ZB, društvo upokojencev, KUD-u) .

Delo ocenjujemo za uspešno, število udeležencev na naših skupnih akcijah se je povečalo, prav tako pa sta prepoznavna naše delo in naša prizadevanja v kraju, kar posredno potrjuje povečan pomen vloge žensk.

V prihodnosti bi želele v okviru ŽF opraviti raziskovalno nalogo in predstaviti sodobni generaciji nekaj žensk iz našega okolja, ki so pomembno zaznamovale svoj čas. Želele bi se pri delovanju povezovati tudi z mladimi v kraju ob različnih priložnostih.

OPLOTNICA – kraj, kjer Pohorje v nebo kipi Opl3
Občina Oplotnica leži na jugovzhodnem obrobju Pohorja in meji na občine: Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Zreče. Samostojna občina od leta 1998, prej je obsegala 13% občine Slovenska Bistrica. Naše območje zajema 33 km2. Živimo v 21 zaselkih in po zadnjih dostopnih podatkih nas živi v občini 4035. Prebivalci se ukvarjamo z vinogradništvom, poljedelstvom, sadjarstvom, živinorejo in lesnopredelovalno industrijo, ki ima že dolgo tradicijo. Samostojne industrije nimamo, delavci se vozijo v tovarne v Zreče, Slovenske Konjice, Slovensko Bistrico in tudi Maribor. V občini si prizadevamo za razvoj turizma in podeželja. V ta namen spodbujamo oživitev in otvoritev sprehajalnih in vinskih poti. Popotnike in turiste lahko popeljemo po 3 turističnih poteh (sprehajalna -Martinova pot, sprehajalna -Partovec in tematsko-učna Oplotniški vintgar).Turiste lahko tudi povabimo v pred kratkim obnovljeno oplotniško graščino, nekdaj last žičkih kartuzijanov in plemenitih Windischgrätzov, danes občine (obnovljena s pomočjo
evropskih sredstev za regionalni razvoj).

Pri nas si je možno ogledati 7 sakralnih spomenikov iz različni umetnostnih obdobij in 71 različnih kapel, kužnih znamenj in križev. Omeniti moram še kulturni spomenik Tehnika Mernik- partizanska tiskarna.

Omembe vredno je šolstvo s 190 let staro tradicijo. Šola se imenuje po padlem pohorskem bataljonu

In ker občino tvorimo ljudje, naj imenujem le nekaj oseb, ki izhajajo iz Oplotnice: glasbeniki Bratje iz Oplotnice, gledališki in filmski igralec Slavko Strnad, slikarka Greta Pečnik, pri nas se je rodila pesnica Anica Černejeva, športnik Miro Vodovnik, enolog mag. Anton Vodovnik, vrtnar Sebastjan Lipar in še kdo. Občani smo dejavni v KUD –u in v različnih organizacijah in društvih.

Opl4Kot zadnja zanimivost v Oplotnici; turistični podmladek na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica je na regijskem tekmovanju v natečaju Turizmu pomaga lastna glava s temo Oplotniški vintgar osvojil zlato priznanje. Zelo spodbudno za razvoj turizma in posledično morda pridobitev tudi kakega prepotrebnega delovnega mesta za mlade.

 
2.12.2011 - Število ogledov: 4499
Ali izenačena vključenost obeh spolov daje politiki višjo kvaliteto odločanja

rezultati anket

Želite prejemati novice po emailu?
 
  


Danes smo:
22.2.2019 - 17:8:8
števec obiskov:
199614

 
DOMOV | ORGANIZACIJA | DOGODKI IN POVEZAVE | PRIDRUŽI SE | KLUBI ŽENSKIH FORUMOV | GALERIJA FOTOGRAFIJ | PRIPOROČAMO-PREBERI
©2013 ŽENSKI FORUM SOCIALNIH DEMOKRATOV [www.zenski-forum.si] | Vse pravice pridržane